ΑρχικήProfessionalsΚα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Κα Μαρία Παπαχαραλάμπους
Δικηγόρος
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Προσόντα
  • LLB Law Degree, Bachelor of Laws in University of Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο
  • LLM Law Degree, Master in International Commercial Law in University of Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο

Μαθήματα Εξειδίκευσης: Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο, Συγκριτικό Εταιρικό Δίκαιο, Law of Marine Insurance, Contracts For the Carriage of Goods by Sea, Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο.

Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας:
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Ναυτικό Δίκαιο
Μέλος
  • Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Γλώσσες Ομιλίας
Ελληνικά, Αγγλικά

Επικοινωνία με Κα Μαρία Παπαχαραλάμπους