News & Insights

HomeNews & InsightsCommercial LitigationΘεσμοί Πολιτικής Δικονομίας: Η τροποποιημένη Διαταγή 30

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας: Η τροποποιημένη Διαταγή 30

26 January 2017

Εισαγωγή:

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ασκώντας τις εξουσίες όπως προβλέπεται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύμφωνα το Άρθρο 17 των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμοι του 1964 έως 1991 (Ν. 33/1964) εξέδωσε τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας Κανονισμοί (Τροποποιητικός) του 2014, οι οποίοι, πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο κανονισμός αυτός τροποποίησε την Διαταγή 30 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας  και την 01/01/2015 η εν λόγω τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ και εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις που είχαν καταχωρηθεί μετά την εν λόγω ημερομηνία και με κλίμακα εξόδων κάτω των €10.000 και για όλες τις άλλες απαιτήσεις με υψηλότερη κλίμακα εξόδων, οι οποίες είχαν καταχωρηθεί μετά την 01/01/2015 από την 01/01/2016. Η τροποποιημένη Διαταγή 30 αφορά το προκαταρκτικό στάδιο της προετοιμασίας μιας Αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου, πριν την ακρόαση της. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιταχυνθούν οι δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες χρειάζονταν 5 ή 6 χρόνια μέχρι να φθάσουν στο στάδιο της ακρόασης ενώπιον του Δικαστηρίου, δημιουργώντας έτσι περιττά έξοδα και μερικές φορές έξοδα πολύ περισσότερα από τα απαιτούμενα ποσά.

Η τροποποιημένη Διαταγή 30 εφαρμόζεται, επίσης, σε υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, του Ενοικιοστασίου και του Δικαστηρίου εργατικών διαφορών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την 01/01/2015 έως την 31/12/2015, με κλίμακα εξόδων από €500 μέχρι €10.000, καθώς επίσης και σε υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την 01/01/2016 μέχρι σήμερα. Σε υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από την 01/01/2015 μέχρι την 31/12/2015 με κλίμακα εξόδων €10.000 και άνω, εφαρμόζεται παρ’ όλα αυτά η παλαιά Διαταγή 30 και θα εφαρμόζεται μέχρι την αποπεράτωση τους.

Διαταγή 30

Υπό το φως όλων των πιο πάνω και σύμφωνα με την τροποποιημένη Διαταγή 30 των Θεσμών της Πολιτικής Δικονομίας, ανεξαρτήτως της κλίμακας εξόδων μιας Αγωγής, σε κάθε Αγωγή, ο Ενάγοντας πρέπει να καταχωρήσει την λεγόμενη Κλήση για Οδηγίες εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών, μόλις συμπληρωθούν τα δικόγραφα (δηλαδή μόλις καταχωρηθεί η Υπεράσπιση από τον Εναγόμενο και/ή μόλις καταχωρηθεί η Απάντηση από τον Ενάγοντα). Σε περίπτωση που ο Ενάγοντας αμελήσει και/ή παραλείψει να καταχωρήσει την εν λόγω Κλήση για Οδηγίες, τότε ο Εναγόμενος πρέπει να επιδώσει στον Ενάγοντα ειδοποίηση για Κλήση για οδηγίες, δια της οποίας θα ειδοποιεί τον τελευταίο για την παράλειψή του και/ή αμέλεια του να προβεί στην καταχώρηση της Κλήσεως για Οδηγίες και να τον καλεί όπως εντός 30 ημερών από την ημέρα επίδοσης της εν λόγω ειδοποίησής να καταχωρήσει την Κλήση για Οδηγίες. Αν ο Ενάγοντας παραλείψει και/ή αμελήσει ξανά να καταχωρήσει την εν λόγω Κλήση για Οδηγίες, τότε η Αγωγή θα θεωρηθεί ως εγκαταλειφθείσα και το Δικαστήριο έχει την εξουσία να την απορρίψει, με έξοδα εναντίον του Ενάγοντα, δεδομένου πάντα ότι η προθεσμία των 60 ημερών έχει παρέλθει. Μια τέτοια απόρριψη δεν θα συνιστά κώλυμα καταχώρησης νέας αγωγής ή ανταπαίτησης με την ίδια αιτία αγωγής και δεν θα συνιστά προς τούτο κώλυμα ο καθορισμένος, ανάλογα με την περίπτωση, χρόνος παραγραφής.

Όταν η Κλήση για Οδηγίες καταχωρηθεί, κάθε μέρος της Αγωγής πρέπει, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών μετά την καταχώρηση και επίδοση της εν λόγω Κλήσεως για Οδηγίες, να συμπληρώσει το Παράρτημα του Τύπου 25 των Θεσμών με τις ακριβείς οδηγίες που επιθυμεί να εκδοθούν από το Δικαστήριο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραλείψει και/ή αμελήσει να συμπληρώσει, καταχωρήσει και επιδώσει το εν λόγω Παράρτημα του Τύπου 25 στους αντιδίκους, τότε το εν λόγω μέρος δεν θα δικαιούται να ζητήσει προφορικά από το Δικαστήριο όπως αυτό εκδώσει οποιεσδήποτε οδηγίες, οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν ζητηθεί γραπτώς μέσω του εν λόγω Παραρτήματος του Τύπου 25.

Πρώτη εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου για Οδηγίες

Κατά την πρώτη εμφάνιση της Κλήσεως για Οδηγίες ενώπιον του Δικαστηρίου, εκδίδονται οι ανάλογες οδηγίες από το Δικαστήριο, στη βάση των αιτημάτων που καταγράφηκαν από τους διαδίκους στο Παράρτημα του Τύπου 25 των Θεσμών της Πολιτικής Δικονομίας. Το Δικαστήριο καθορίζει ταυτόχρονα με την έκδοση των οδηγιών ή των διαταγμάτων το χρόνο εντός του οποίου ο κάθε διάδικος θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή τα διατάγματα που θα εκδώσει επί των θεμάτων που καθορίζονται στο Παράρτημα.

Σε συνέχεια των πιο πάνω και ταυτόχρονα με τις οδηγίες ή τα διατάγματα, το Δικαστήριο, ορίζει αμέσως την Αγωγή για έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.

Διαταγή 30 και Αγωγές με αντικείμενο μέχρι τις €3,000

Για Αγωγές με αντικείμενο κάτω των €3,000, το Δικαστήριο θα εκδώσει οδηγίες για όλους τους διάδικους όπως καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα που προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Όλοι οι απαραίτητοι μάρτυρες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ονομαστικό κατάλογο, ούτως ώστε ο κάθε διάδικος να μπορεί να αποδείξει την υπόθεση του. Αντίγραφο του εν λόγω ονομαστικού καταλόγου μαζί με την εν λόγω σύνοψη μαρτυρίας των μαρτύρων θα πρέπει να δοθεί και στους αντίδικους.

Ο Ενάγοντας είναι ο πρώτος ο οποίος πρέπει να καταχωρήσει την μαρτυρία του, εντός της δοθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας και αργότερα θα ακολουθήσει ο Εναγόμενος και ακολούθως ο Τριτοδιάδικος, εάν υπάρχει.

Η έγγραφη μαρτυρία πρέπει να συνάδει με τα ισχυριζόμενά γεγονότα και θέσεις όπως αυτά εκτίθενται στην Έκθεση Απαίτησης ή στην Υπεράσπιση ή Ανταπαίτηση, αναλόγως των περιστάσεων μιας υπόθεσης, και θα πρέπει να παραπέμπει σε έγγραφα, εάν υπάρχουν, τα οποία υποστηρίζουν τους εν λόγω ισχυρισμούς του κάθε διαδίκου, και εάν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να επισυνάπτονται στο πίσω μέρος της εν λόγω μαρτυρίας.

Η ακρόαση αυτών των υποθέσεων θα βασίζεται μόνο πάνω στην έγγραφη μαρτυρία η οποία θα έχει καταχωρηθεί. Παρ ‘όλα αυτά, το Δικαστήριο μπορεί, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσει οδηγίες ως προς την ακρόαση προφορικής μαρτυρίας από έναν διάδικο ή από ένα μάρτυρα ο οποίος έχει ήδη καταχωρήσει την έγγραφη του μαρτυρία στο Δικαστήριο.

Οι Αγωγές στις οποίες δεν καθορίζεται κάποια χρηματική απαίτηση, ακολουθούν την ίδια πορεία με αυτές που το αντικείμενο τους είναι μέχρι τις €3.000.

Διαταγή 30 και Αγωγές με αντικείμενο που υπερβαίνει τις €3,000

Για Αγωγές με αντικείμενο που υπερβαίνει τις €3,000, οι διάδικοι πρέπει να καταχωρήσουν στο Δικαστήριο ονομαστικό κατάλογο με τους μάρτυρες που προτίθεται κάθε πλευρά να παρουσιάσει μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Η ακρόαση των εν λόγω Αγωγών βασίζεται στις έγγραφες μαρτυρίες οι οποίες θα έχουν καταχωρηθεί στο Δικαστήριο, το οποίο θα επιτρέψει σε κάθε πλευρά να προβεί σε κυρίως εξέταση μάρτυρα, αντεξέταση μάρτυρα και επανεξέταση μάρτυρα. Ωστόσο, η τροποποιημένη Διαταγή 30 κάνει αναφορά στις ακόλουθες προθεσμίες χρόνου όσον αφορά την εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση μάρτυρα.

Ο χρόνος που διατίθεται για την κυρίως εξέταση είναι 15 λεπτά και ο χρόνος για την αντεξέταση και επανεξέταση μαρτύρων καθορίζεται υπό του Δικαστηρίου ανάλογα με την δήλωση και τα έγγραφα που κατατίθενται στην κύρια εξέταση, (ενδεικτικά ο χρόνος είναι μέχρι 60 λεπτά και 10 λεπτά για την αντεξέταση και επανεξέταση αντίστοιχα).

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διάδικοι συμφωνούν, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει οδηγίες ως προς την ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας, έστω και αν το αντικείμενο της Αγωγής υπερβαίνει τις €3.000.

Άντρεα Παπαγεωργίου
Δικηγόρος 


For further information and assistance through our services on this topic, please contact AMG MYLONAS & ASSOCIATES, LLC by telephone +357 25 101080 or by e-mail at [email protected]


 

Disclaimer

This publication has been prepared only as a general guide and for information purposes. It does not constitute or should not be read as a legal advice. One must not rely on it without receiving independent advice based on the particular facts of his/her own case. No responsibility can be accepted by the authors or the publishers for any loss occasioned by acting or refraining from acting on the basis of this publication.