Κυπριακές Εταιρείες

Δουλεύοντας στενά με επιχειρήσεις για την καταχώριση των εταιρειών τους στην πλεονεκτική αγορά της Κύπρου. Με την εξειδικευμένη ομάδα μας να βρίσκεται σε κάθε βήμα της διαδικασίας εγγραφής για καθοδήγηση και επίλυση προβλημάτων, οι πελάτες μας μπορούν να μείνουν σίγουροι ότι η εγγραφή της εταιρείας τους θα είναι ομαλή και έγκαιρη.

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΚυπριακές Εταιρείες

Το ενδιαφέρον για την σύσταση μιας εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων με έδρα την Κύπρο αυξάνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες ή ιδιώτες ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν. Ο συνδυασμός ενός αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης από επαγγελματίες, τα γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα και ένα ευρύ δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας σε περισσότερα από 55 κράτη καλύπτοντας όλες τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με μερικές πολύ ευνοϊκές διατάξεις, οδηγούν στο να διακρίνεται η Κύπρος από άλλα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Η δικηγορική μας εταιρεία στην Κύπρο, καθοδηγά και συμβουλεύει εγχώριους και διεθνείς πελάτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύστασης μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο ή στον σχηματισμό μιας σύνθετης εταιρικής δομής Κυπριακών και άλλων εταιρειών.

Τα φορολογικά οφέλη μιας εταιρείας με έδρα την Κύπρο σχετίζονται άμεσα με την έννοια της, πραγματικής διοίκησης της εταιρείας (place of effective management & control) η οποία πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο, προκειμένου να τύχει της εύνοιας των φορολογικών πλεονεκτημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να διαμένουν στην Κύπρο και οι συνεδριάσεις που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διεξάγονται εδώ στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, οι ξένοι επιχειρηματίες, που επιθυμούν να εγγράψουν την εταιρεία τους στην Κύπρο, αλλά δεν κατοικούν στο νησί, πρέπει να διορίσουν διευθυντές της Κύπρου ως εναλλακτική επιλογή. Εάν αυτό ισχύει για εσάς, τα νομικά γραφεία της AMG Mylonas βρίσκονται εδώ για να σας βοηθήσουν. Σε συνεργασία με τους έμπιστους συνεργάτες μας οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, παρέχουμε υπηρεσίες εγγραφής εταιρειών που αναλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία μιας Κυπριακής Εταιρείας.

Κάτω από την καθοδήγηση και εμπεριστατωμένη εξέταση όλων των θεμάτων από την Κυπριακή μας εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC, μέσω των δικηγόρων, των λογιστών και φοροτεχνικών συνεργατών της εταιρείας μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας θα συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και φορολογικές της υποχρεώσεις.

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Από το 2017, η Κύπρος έχει υπογράψει συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας και με τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που στην πλειοψηφία τους ακολουθούν πιστά τη συνθήκη μοντέλο που δημιουργήθηκε από τον ΟΟΣΑ (OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital), το οποίο σε συνδυασμό με τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έχει μια Κυπριακή εταιρεία της προσδίδουν ενεργό ρόλο στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και, κυρίως σε αυτές που σχετίζονται με τις πρώην Σοβιετικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη.

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου υπήρξε η σπίθα στην ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία του νησιού τις τελευταίες δεκαετίες. Ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα επιτρέπουν στους ξένους εταιρικούς πελάτες και επενδυτές την επίτευξη φορολογικής βελτιστοποίησης μέσω νομικών και ελεγχόμενων μέσων.

 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Κυπριακής Εταιρείας

 1. Τα καθαρά κέρδη από τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή μόλις 12,5%, το οποίο συνιστά ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας επί των επιχειρήσεων εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Φορολογική κατοικία βασισμένη στην έννοια της διαχείρισης και του ελέγχου.
 3. Εταιρείς που κατοικούν στην Κύπρο: υπόκεινται σε φόρο επί των παγκόσμιων εσόδων.
 4. Εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου: υπόκεινται σε φόρο μόνο για εισόδημα που προκύπτει στην Κύπρο.
 5. Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί των κερδών των εταιρειών τα οποία αποκτούνται εκτός Κύπρου, αν η διαχείριση και ο έλεγχος ασκείται εκτός Κύπρου.
 6. Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δηλώνονται από τις εταιρείες για μετόχους οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
 7. Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί των κερδών που αντλούνται από μερίσματα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό ή από κέρδη που προκύπτουν από μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες, κάτω υπό ορισμένες συνθήκες.
 8. Απαλλαγή από το φόρο επί κερδών που προκύπτουν από την διάθεση μετοχών και άλλων καλύψεων/εγγυήσεων. (securities)
 9. Απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις οδηγίες της ΕΕ.
 10. Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί κεφαλαιουχικών κερδών για μεταβίβαση ή πώληση μετοχών σε εταιρεία, εκτός εάν η εταιρεία αυτή κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο
 11. Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί κεφαλαιουχικών κερδών για μεταβίβαση ή πώληση μετοχών σε εταιρεία, εκτός εάν η εταιρεία αυτή κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.
 12. Ένα ευρύ δίκτυο Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που καλύπτει περισσότερες από 55 χώρες.
 13. Μονομερής φορολογική ελάφρυνση στην Κύπρο για ποσά του έχουν καταβληθεί στο φόρο/ποσά που καταβάλλονται στον φόρο και για ποσά τα οποία παρακρατούνται στο εξωτερικό.
 14. Δεν υπάρχουν κανόνες και νομοθεσία επί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (CFC Rules).
 15. Δεν υπάρχει φόρος κληρονομίας.
 16. Ειδικά φορολογικά καθεστώτα:
 • Ναυτιλιακών εταιρειών – Ναυτιλίας
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Εμπιστεύματα (Cyprus International Trust)
 • Επενδυτικά Ταμεία (AIF’s – Funds)
 • Εκπατρισμένοι / Expats

Κυπριακή Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Δεν καθορίζεται ελάχιστο ή μέγιστο μετοχικό κεφάλαιο και δεν απαιτείται ελάχιστο καταβεβλημένο

Εγγραφή με τουλάχιστον ένα διευθυντή, μέτοχο και γραμματέα

Επιτρέπονται οι Εμπιστευματοδόχοι μέσω καταπιστεύματος (Nominee shareholders), οι οποίοι θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι από τις αρμόδιες αρχές.

Διοικητικοί Σύμβουλοι/Διευθυντές μπορούν να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο

Δεν απαιτείται να είναι Κύπριοι κάτοικοι, ωστόσο αυτό συστήνεται έντονα

Τουλάχιστον μία Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε χρόνο, εκτός από οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση της εταιρεία. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω έγγραφου ψηφίσματος

Εγγεγραμμένο γραφείο εταιρείας - Απαιτείται να βρίσκεται στην Κύπρο

 

Λογιστικά στοιχεία Κυπριακής Εταιρείας
Μία κυπριακή εταιρεία απαιτείται να ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας, περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113, και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς επίσης να παρουσιάζει αυτά στον Έφορο Εταιρειών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του λογιστικού καθεστώτος στην Κύπρο μπορούν να αποδοθούν στον πίνακα που ακολουθεί:

Έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα
Λογιστικά πρότυπα: IFRS
Υποβολή των λογαριασμών: Απαραίτητο/Απαιτείται
Έλεγχος: Ναι
Ενοποίηση: Ναι - απαλλαγές για τις μητρικές εταιρείες μεγαλύτερων ομάδων αλλά και για ομάδες μικρού μεγέθους.

 

Τι πληροφορίες / έγγραφα απαιτούνται για την εγγραφή μιας Κυπριακής Εταιρείας
 • Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας
 • Συμπληρωμένα έντυπα KYC τα οποία θα παρέχονται από το γραφείο μας
 • Οι Διευθυντές και οι Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένα αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου τους
 • Η απόδειξη μόνιμης διαμονής πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ενός λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή ενός τραπεζικού λογαριασμού
 • Κάθε δικαιούχος, διευθυντής ή μέτοχος θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο αναφοράς (παρακαλώ απευθυνθείτε για πρότυπο)
 • Κάθε δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ένα σύντομο βιογραφικό.
 • Εγκριμένη αίτηση ονόματος στον Έφορο Εταιρειών του ονόματος της εταιρείας σας, ή μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα ονομάτων μας, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί.
 • Μόλις το όνομα εγκριθεί, θα υποβληθούν τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας και η κυπριακή εταιρεία σας θα εγγραφεί και θα είναι έτοιμη να δραστηριοποιηθεί άμεσα ( 2-3 ημέρες).
 • Εναλλακτικά, αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε την επιχείρησή τώρα, απλά επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες εταιρείες μας ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η εταιρεία σας από σήμερα.

 

Έτοιμες Εταιρείες (Shelf)

Έτοιμες εγγεγραμμένες εταιρείες με διευθύνσεις σε πολλαπλές φορολογικές δικαιοδοσίες για να φιλοξενήσουν πελάτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν αμέσως τις δραστηριότητές τους.

Ετοιμοπαράδοτες εταιρείες ή εταιρείες «shelf», είναι εταιρείες οι οποίες έχουμε ήδη εγγράψει, σύμφωνα με το νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι οποίες είναι έτοιμες να αποκτηθούν και να δραστηριοποιηθούν άμεσα.

Ο σκοπός της ύπαρξης τέτοιων εταιρειών είναι για να διευκολύνει πελάτες που επιδιώκουν να κάνουν συναλλαγές αμέσως χωρίς να περάσουν μια μακρά περίοδο αναμονής για την εγγραφή τους. Ως αποτέλεσμα, η επιλογή απόκτησης έτοιμων εταιρειών θα επιτρέψει στους πελάτες μας να προχωρήσουν άμεσα σε επιχειρηματικές συναλλαγές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η δικηγορική μας εταιρεία στην Κύπρο, παρέχει τέτοιες εταιρείες σε πολλές δικαιοδοσίες, τόσο στην Κύπρο όσο και εξωχώρια (off-shore).

Αδρανείς Εταιρείες με καθαρό ιστορικό

Η εταιρεία μας στην Κύπρο παρέχει αδρανείς εταιρείες με καθαρό ιστορικό, δηλαδή, εταιρείες χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι Αξιωματούχοι και Μέτοχοι των εταιρειών αυτών, μπορούν να αλλάξουν εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος και χωρίς καμία καθυστέρηση για την έναρξη της επιχείρησης.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα για τις δραστηριότητές σας, τα θέματα που αντιμετωπίζετε και τα σχέδια σας για το μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us