Υπόσταση και Δίοικηση Εταιρείας στην Κύπρο & Υπηρεσίες Εικονικού Γραφείου

Αν η πραγματική διοίκηση της εταιρείας έχει έδρα την Κύπρο, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων διαφωνιών σχετικά με την φορολογική κατοικία της εταιρείας αλλά και των μερισμάτων αυτής από αλλοδαπές φορολογικές αρχές και άλλα όργανα.

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΥπόσταση και Δίοικηση Εταιρείας στην Κύπρο & Υπηρεσίες Εικονικού Γραφείου

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς εντεινόμενες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο κατά των εταιρειών οι οποίες συστήνονται με μοναδικό σκοπό την φοροαπαλλαγή, όπως τις εκάστοτε αναφορές και εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. - OECD), η ανάγκη να υιοθετήσετε τη σωστή δομή, με επαρκείς πόρους σε σχέση με το είδος και τον όγκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η Κύπρος παραμένει ένα Ευρωπαϊκό κράτος με ελκυστική δικαιοδοσία για τις εταιρείες οι οποίες χρειάζονται ευρωπαϊκή έδρα, λόγω του χαμηλού συντελεστή εταιρικού φόρου, της ευνοϊκής μεταχείρισης σε ορισμένες δραστηριότητες, και γενικότερα λόγω υποδομής και τεχνογνωσίας στο σύνολο της. Η σύσταση περιγράφει τα διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία αποδεικνύουν ότι η εταιρεία λειτουργεί πράγματι στη χώρα όπου είναι φορολογικός κάτοικος και δεν είναι απλώς μια εταιρεία "κέλυφος" που δημιουργήθηκε για να αποφύγει την καταβολή (συνήθως πολύ υψηλότερου) φόρου στη χώρα καταγωγής τους.

Η φορολογία των κυπριακών εταιρειών βασίζεται στην κατοικία. Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογούμενοι στην Κύπρο φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους που συγκεντρώνεται ή προέρχεται από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι φορολογούνται στην Κύπρο μόνο για εισόδημα που προέρχεται από μόνιμη εγκατάσταση ή ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Μία εταιρεία είναι κάτοικος Κύπρου εάν διαχειρίζεται και ελέγχεται στην Κύπρο. Ωστόσο, η βασική αρχή είναι ότι η εγγραφή ή η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας στην Κύπρο δεν αρκεί για να καταστήσει την εταιρεία υπόλογη φορολογίας στην Κύπρο.

Αν η πραγματική διοίκηση της εταιρείας έχει έδρα την Κύπρο, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων διαφωνιών σχετικά με την φορολογική κατοικία της εταιρείας αλλά και των μερισμάτων αυτής από αλλοδαπές φορολογικές αρχές και άλλα όργανα.

Η υπόσταση εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει:

 • κατάλληλα καταρτισμένους υπάλληλους και πληρωμή των σχετικών τελών
  μισθοδοσίας
 • ένα πλήρες χάρτινο ίχνος αναφοράς και βάση για σημαντικές αποφάσεις για
  επενδύσεις
 • εκποίηση, αναδιάρθρωση
 • προτιμότερα, να κατέχει γραφεία με υποδομή/μισθωμένη εταιρεία
 • την καταχώριση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα στο
  όνομα της εταιρείας
 • την ύπαρξη αριθμού τηλεφώνου, email και fax στο όνομα της εταιρείας
 • την παρουσία ιστότοπου εταιρείας, λογότυπου εταιρείας και χαρτικών
  τραπεζικούς λογαριασμούς
 • τη χρήση τοπικών επαγγελματιών (υποστήριξη IT, υπηρεσίες ταχυμεταφορών κ.λπ.)

Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC στην Κύπρο προσφέρει στους πελάτες μια καινοτόμα, μοναδική και ολοκληρωμένη λύση Κυπριακής εταιρείας με πραγματική διοίκηση και έδρα της εταιρείας στην Κύπρο.

Οφέλη από την επιλογή της AMG Law Firm στην σύσταση και δημιουργία δομής κυπριακής εταιρείας:

 • Διαφανής πάγια χρέωση.
 • Σύσταση και συγκρότηση της κυπριακής έδρας.
 • Σύμβαση μίσθωσης με ένα διάσημο επιχειρηματικό κέντρο στη Λεμεσό, Κύπρο
 • Ανεξάρτητη χρήση ιδιωτικού γραφείου
 • Παροχή δύο τοπικών διευθυντών (κάτοικοι Κύπρου), προκειμένου να παραβρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
 • Όλες οι νόμιμες/διαδικαστικές διευθετήσεις, εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.
 • Τήρηση βιβλίων και λογιστικές υπηρεσίες.
 • Γενικές διοικητικές υπηρεσίες. Μισθολόγιο
 • Επαγγελματική διεύθυνση κύρους, στο κέντρο της Λεμεσού, στη Λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως, για την αλληλογραφία σας, επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, εταιρική ιστοσελίδα κ.λπ.
 • Υπηρεσίες υποδοχής
 • Τηλεφωνική γραμμή, προσωπική τηλεφωνική υπηρεσία, τηλεφωνική απάντηση στο όνομα της εταιρείας σας
 • Προώθηση κλήσεων/μηνυμάτων
 • Λήψη αλληλογραφίας
 • Χώρο συσκέψεων και αίθουσες συνεδριάσεων
 • Δική σας επωνυμία και πινακίδα στην είσοδο του γραφείου

Με αυτήν την μοναδικά τιμολογημένη υπηρεσία, οι πελάτες απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της Κύπρου - Ευρωπαϊκής έδρας, με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Υπηρεσίες Εικονικού Γραφείου στην Κύπρο

Δημιουργήστε μια επαγγελματική παρουσία στην Κύπρο με την υπηρεσία γραφείου AMG Mylonas Law. Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει έναν εικονικό χώρο γραφείου και διεύθυνση σε μια προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο της Λεμεσού, στη λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως, υπηρεσίες τηλεφωνητή και χειρισμό αλληλογραφίας, ώστε να διευθύνετε την επιχείρησή σας όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Στην δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC πιστεύουμε ότι η παγκοσμιοποίηση και η εύκολη πρόσβαση σε ξένες αγορές, είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επιχείρηση. Όπου κι αν βρίσκεται η επιχείρηση σας, μπορείτε να λειτουργείτε και να δραστηριοποιήστε χωρίς να καταβάλλετε υπέρογκα ποσά σε χώρους εγκατάστασης γραφείων ή εργαζομένων με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εταιρική παρουσία. Η δυνατότητα εικονικού γραφείου παρέχει τέτοιες υπηρεσίες και υποδομές για να λειτουργείτε την επιχείρησή σας σε απόλυτα επαγγελματικό επίπεδο και με ελάχιστο κόστος φυσικά.

Ένα εικονικό γραφείο συνιστά συνδυασμό των υπηρεσιών επικοινωνίας και διεύθυνσης που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες αφ’ ενός να μειώσουν το κόστος των παραδοσιακών γραφείων και αφ’ ετέρου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον επιχειρησιακό επαγγελματισμό τους. Έχοντας υπόψη ότι μια νεοσυσταθείσα επιχείρηση μπορεί να μην έχει το αρχικό κεφάλαιο όπως συνήθως απαιτείται στον επιχειρηματικό τομέα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε υπηρεσίες εικονικού γραφείου με προσιτή χρέωση. Φροντίζουμε όλες τις απαιτήσεις διαχείρισης της επιχείρησής σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε καλύτερα, στην επιχείρηση. Παρέχουμε σε Υπεράκτιες εταιρείες χώρο γραφείου καθώς και όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να μεταφέρουν τη μικρή επιχείρησή τους στο επόμενο επίπεδο, να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση, να αναλάβουν ένα προσωρινό έργο ή να κάνουν τις συναντήσεις τους πιο παραγωγικές.

Ένα Εικονικό γραφείο θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για να ξεπεράσετε κάθε ανταγωνισμό στο χώρο: ένα εξατομικευμένο ζωντανό ρεσεψιόν, απάντηση κλήσεων, εταιρική διεύθυνση επιχείρησης για την αλληλογραφίας σας, ένα εξατομικευμένο τηλεφωνητή ο οποίος μετατρέπει τα μηνύματα σας σε email, αριθμό φαξ ο οποίος θα μετατρέπει κάθε ειδοποίηση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας:

Ένα εικονικό γραφείο είναι εικόνα ουσίας για την επιχείρηση σας, απεικονίζει όλη τη προσπάθεια της επιχείρησης σας να επεκταθεί σε άλλες αγορές , και τα οφέλη είναι εμφανείς. Ένα εικονικό γραφείο είναι εύκολο να δημιουργηθεί και δεν στερείται τίποτα σε σύγκριση με άλλες χώρες, ενώ παράλληλα μπορείτε να αποφύγετε υπερβολικές αμοιβές, τα έξοδα, φόρους κ.λπ.

 • Καλή εντύπωση - Σας επιτρέπει να διευθύνετε την επιχείρησή σας με επαγγελματικό τρόπο:
 • Εξοικονόμηση κόστους! –> το γεγονός ότι ο πελάτης δεν ενοικιάζει πραγματικό χώρο γραφείων, ενώ παράλληλα με τη χρήση εικονικών γραφείων μειώνονται τα κόστη κατακόρυφα, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Συγκρίνοντας με απλώς την ύπαρξης μιας διεύθυνσης ταχυδρομικής θυρίδας αναμφισβήτητα η ύπαρξη διεύθυνσης επιχειρήσεων σε ένα επιβλητικό κτήριο επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρήσει μια σωστή επαγγελματική εικόνα σε χαμηλές τιμές. Παράλληλα, ένα χαμηλό κόστος εκκίνησης είναι πάντα ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό.
 • Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων/δυναμικού -> Σε αντίθεση με τη διατήρηση των λειτουργειών/εργασιών ενός ανεξάρτητου γραφείου, οι πελάτες μπορούν να βασίζονται σε εμάς για το χειρισμό ζητημάτων απασχόλησης καθώς και για τις σχέσεις με το προσωπικό του εικονικού γραφείου. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί να είναι ήσυχος για τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες, εστιάζοντας έτσι στις κυρίως δραστηριότητες του οργανισμού του.

Μια εταιρεία που μπορεί να αποδείξει ότι έχει υπόσταση, διαχείριση και έλεγχο στην Κύπρο, μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει τα οφέλη των DTTs και να επωφεληθεί από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου σε αντίθεση με τις εταιρείες που δεν έχουν υπόσταση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us