Εμπορικό Δίκαιο

Καθώς η επιχείρηση σας κινείται με την πάροδο του χρόνου θα επιθυμούσατε έμπειρους δικηγόρους στο Εμπορικό Δίκαιο έτσι ώστε να διατηρήσετε το παρόν αλλά και το μέλλον της επιχείρησής σας ασφαλές. Αυτοί που αναζητάτε είναι οι ταλαντούχοι δικηγόροι της AMG Mylonas.

 

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΕμπορικό Δίκαιο

Χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση 360⸰ όταν συνεργαζόμαστε με κάθε πελάτη. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι αφιερώνουμε χρόνο για να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες σας και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε ένα πλάνο δράσης που θα είναι στα μέτρα σας και που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας.

Το δικηγορικό μας γραφείο απαρτίζεται από εκπαιδευμένα άτομα υψηλής ειδίκευσης που έχουν εμπειρία στo να παρέχουν βοήθεια σε πελάτες σ’ ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων της παροχής συμβουλών σε ιδιώτες και εταιρείες για εμπορικά συμβόλαια, πνευματική ιδιοκτησία, ανταγωνισμό, απασχόληση και ασφαλιστικά θέματα, επιπρόσθετα από την ίδρυση και λειτουργία κοινοπραξιών, καταπιστευμάτων, συνεργασιών και νομικής εκπροσώπησης κατά την απόκτηση και διάθεση επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον, η εμπειρία μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικών που μειώνουν την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο, μεγιστοποιούν την αξία των συναλλαγών και βοηθούν τους πελάτες κάθε τύπου και μεγέθους να επιτύχουν τους στόχους τους με επιτυχία.

H AMG Mylonas παρέχει συμβουλές στους πελάτες της σχετικά με μια σειρά εμπορικών συναλλαγών, όπως εξαγορά εταιρειών, χρηματοδότηση, κοινοπραξία και εμπορικές συμβάσεις.

Η λίστα των πελατών μας ποικίλει, περιλαμβάνει από διεθνείς εταιρείες και ομίλους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως επιχειρηματίες και μοναδικούς εμπόρους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η ασφάλιση, τα χημικά και τα βιοκαύσιμα.

Το περιβάλλον γύρω από το Εμπορικό Δίκαιο δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρό, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίσει μοναδικές προκλήσεις κάποια στιγμή. Είτε είστε στο ξεκίνημα, είτε θέλετε να επεκτείνετε ή να αναδιαρθρώσετε, είτε ακόμη σκέφτεστε να πουλήσετε την επιχείρησή σας, σωστές εμπορικές συμβουλές μπορούν να σας δώσουν το έναυσμα για να προβείτε σε μια καλύτερη συμφωνία ή να προστατεύσετε τα ζωτικής σημασίας περιουσιακά στοιχεία που έχετε στο ενεργητικό σας.

Ως δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στην Κύπρο, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του εμπορικού δικαίου, από τους όρους πώλησης και αγοράς, προϋποθέσεις διανομής, συνεργασίας, συγχώνευσης αλλά και σχηματισμό συνεταιρισμού.

Νομικές Συμβουλές σε Επιχειρήσεις

Συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση με τα στελέχη των πελατών μας και τους διοικητικούς συμβούλους έτσι ώστε να παρέχουμε τις πιο κάτω συμβουλές σε εμπορικές συναλλαγές, αφού ανταποκρινόμαστε πάντοτε στην κανονιστική και νομοθετική συμμόρφωση στη Κύπρο:

 • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη διαχείριση των εν εξελίξει εργασιών τους, συμπεριλαμβανομένων Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων.
 • Συμφωνίες Αγοραπωλησίας μετοχών.
 • Σύνταξη εγγράφων εμπορικών συμβάσεων, συμβουλές για τις προϋποθέσεις εκτέλεσης συμβάσεων, ακόμα και διαχείρισης συμβάσεων μετά την εκτέλεση αυτών.
 • Διαχείριση συμφωνιών παροχής υπηρεσιών (SLAs).
 • Υποδομές και Έργα.
 • Τεχνολογία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και Τηλεπικοινωνίες.
 • Αντιπροσώπευση, διανομή, συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) και αδειοδότησης.
 • Δίκαιο των Συμβάσεων.
 • Κοινοπραξίες/Κοινές Επιχειρήσεις και εγχώριες ή διασυνοριακές συνεργασίες.
 • Διάλυση και Εκκαθάριση εταιρειών.
 • Παροχή συμβουλών για στρατηγικές σε συμβατικές διαπραγματεύσεις.
 • Σύνταξη τεκμηρίωσης εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής κινδύνου, συμβουλών παράδοσης για απαιτήσεις για την εκτέλεση συμβάσεων και διαχείρισης των επιδόσεων μετά τη σύμβαση.
 • Προετοιμασία συμφωνιών Συνεταιρισμών, εγγράφων κοινοπραξιών και συμφωνίες συνεργασίας.
 • Βοήθεια για πρόληψη εμπορικών διενέξεων.
 • Συμφωνίες αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων.
 • Προετοιμασία/Ετοιμασία εγγράφων εργοδότησης/απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Οι δικηγόροι μας, δίνουν ρεαλιστικές νομικές συμβουλές στον τομέα του εμπορίου σχετικά με τις συναλλαγές και τις στρατηγικές και σε συνδυασμό με μία συνεχή παροχή νομικής υποστήριξης και αποβλέπουν στο να βοηθήσουν τους πελάτες να αντιληφθούν έγκαιρα πρακτικές λύσεις και να προβλέψουν τους βασικούς τομείς κινδύνου.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας