Διεθνείς Εταιρικές Υπηρεσίες

Στο Mylonas Law συνεργαζόμαστε στενά με πελάτες διεθνώς για να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες εταιρικές υπηρεσίες που βοηθούν υπεράκτιες εταιρείες που επιθυμούν να βρεθούν στην Κύπρο για να εγκατασταθούν γρήγορα αλλά και να λειτουργήσουν νόμιμα..

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΔιεθνείς Εταιρικές Υπηρεσίες

Στη σημερινή ολοένα και αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC παρέχει στους πελάτες τις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζονται προκειμένου να επιχειρήσουν, όχι μόνο εντός Κύπρου και Ελλάδας, αλλά και σε άλλες αγορές ανά το παγκόσμιο.

Η εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός του προσωπικού μας και του δικτύου διεθνών συνεργατών μας, διασφαλίζουν ότι εξοπλίζουμε τους πελάτες μας με όλες τις σχετικές εταιρικές λύσεις πολλαπλών δικαιοδοσιών που σχετίζονται με ζητήματα εντός των κανόνων του επιχειρηματικού τομέα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παγκόσμια Σύσταση Εταιρειών, Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρειών, Παροχή Επαγγελματικών Διευθυντών, Παροχή Υποψηφίων Μετόχων, Υπηρεσίες Διαχειριστών, Ίδρυση Εμπιστευμάτων και Ιδρύματα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η υπηρεσία αυτή, εισήχθη για να απαλλάξει τον πελάτη από την πίεση που δημιουργείται όταν ασχολείται με τα ομολογουμένως πολύπλοκα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Η σχέση μας με μεγάλους τραπεζικούς φορείς, μας επιτρέπει να προσφέρουμε βοήθεια στο άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών στις περισσότερες χώρες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μπορούμε να παρέχουμε μια ολιστική/ολοκληρωμένη και αδιάλειπτη διαχείριση της εταιρείας σας. Αναλαμβάνουμε να σας απαλλάξουμε από θέματα/ζητήματα ρουτίνας και καθημερινότητας ώστε να μπορείτε να αφιερώσετε το χρόνο σας και να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας, σε συνδυασμό με την ασφάλεια ότι μια ισχυρή ομάδα παροχής υπηρεσιών πίσω από το γραφείο μας φροντίζει για τα υπόλοιπα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Μπορούμε να παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα εξωτερικών λογιστικών υπηρεσιών. Η πλήρως αδειοδοτημένη ομάδα λογιστών μας μπορεί να προετοιμάσει και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την επιχειρηματική πρακτική.

Ορισμένες από τις βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • Διατήρηση Οικονομικών Καταστάσεων
  • Έλεγχο και Διασφάλιση
  • Φόρος/Φορολογία και συμμόρφωση με το ΦΠΑ
  • Επιστροφές φορολογίας
  • Εταιρικό φόρο
  • Γραμματέα εταιρεία
  • Φορολογικό Σχεδιασμό (διεθνή επίπεδα)
  • Υποστήριξη και μισθοδοσία εργοδοτών

 

SPECIAL PURPOSE VEHICLE MANAGEMENT

Μειώστε τον οικονομικό κίνδυνο της εταιρείας σας με ένα SPV - μια θυγατρική εταιρεία με δικό της νομικό καθεστώς και ισολογισμό.

Η Κύπρος συνιστά πλέον, μια ηγετική δικαιοδοσία για τη δημιουργία/εγκαθίδρυση/σύσταση οχημάτων επίτευξης ειδικού σκοπού (γνωστά ως SPV), μέσω της ευνοϊκής νομικής δομής της και του φορολογικού καθεστώτος διεθνούς επιπέδου. Η δικηγορική εταιρεία AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διεθνείς πελάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν δομές διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Τα οφέλη ίδρυσης ειδικού οχήματος επίτευξης σκοπού στην Κύπρο περιλαμβάνουν:

Ισχυρό Νομικό Πλαίσιο

Η Κύπρος διαθέτει ένα ευνοϊκό νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που αναγνωρίζει την έννοια των εμπιστευμάτων. Η εγκαθίδρυση ενός εμπιστεύματος είναι σχετικά απλή και παράλληλα μια εμπιστευτική διαδικασία.

Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Η Κύπρος διατηρεί ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ποσοστό/δείκτη εταιρικού φόρου στο 12,5% και αποφυγή διπλής φορολογίας σε πάνω από 55 χώρες.

Όλες οι συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας τις οποίες η Κύπρος έχει συνάψει μετά την εισαγωγή του νέου άρθρου 26 της Συνθήκης προτύπου του ΟΟΣΑ, αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων - συνθηκών και έχουν συμμορφωθεί πλήρως με το αναθεωρημένο άρθρο 26.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά/ενδιαφέροντα φορολογικά καθεστώτα επί του πεδίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, με μια γενναιόδωρη απαλλαγή, ύψους 80%, επί του παγκόσμιου εισοδήματος των δικαιωμάτων.

Ο ΟΟΣΑ περιλαμβάνει την Κύπρο στη «Λευκή Λίστα» ως μία από τις χώρες που έχουν εναρμονιστεί/ είναι σύμφωνη πλήρως με τα διεθνή πρότυπα τα οποία σχετίζονται με τη φορολογία και τα οποία συμμορφώνονται πλήρως με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων και τις φορολογικές οδηγίες της ΕΕ.

Διεθνής Θέση και Ένταξη στην ΕΕ

Καθότι η Κύπρος είναι μέλος του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να λεχθεί ότι συνιστά μια ιδανική τοποθεσία για επενδυτές και εταιρείες που αναζητούν το ιδανικό όχημα/ δομή προς επίτευξη των σκοπών τους. Ως ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κύπρος παρέχει ένα ισχυρό εταιρικό και νομικό πλαίσιο με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us