Ναυτικό Δίκαιο

Η Κύπρος είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο ενεργές τοποθεσίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη ναυτιλιακή αγορά της Κύπρου, θα χρειαστείτε την απόλυτη ομάδα του Mylonas Law για να σας βοηθήσει να εισαχθείτε χωρίς κόπο και να παραμείνετε νόμιμα προστατευμένοι κατά τη λειτουργία σας.

Τοπικές ή διεθνείς επιχειρήσεις διαχείρισης πλοίων και διαχείρισης πληρώματος – ανώνυμες ή μη εταιρείες - έχουν την επιλογή να φορολογούνται είτε με συντελεστή 4,25% είτε με συντελεστή ίσο με το 25% των συντελεστών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου χωρητικότητας που θα ήταν πληρωτέος στα πλοία υπό διαχείριση.

Η πόλη της Λεμεσού, όπου βρίσκεται και το γραφείο μας, χαρακτηρίζεται ως η πλέον εμπορική πρωτεύουσα της Κύπρου, ενώ το πιο σημαντικό λιμάνι της χώρας και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας βρίσκονται και τα δύο στη Λεμεσό, συνεπώς είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τους πελάτες μας.

Η Κύπρος ως το κέντρο Ναυτιλίας

Η Κύπρος με τα χρόνια έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως. Έχουμε πολλές από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης πλοίων στο νησί μας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση περίπου του 20% του παγκόσμιου στόλου.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων φέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο εγκαθιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2018.

Η κυπριακή σημαία είναι μια κορυφαίας ποιότητας σημαία που συμμορφώνεται δεόντως με όλα τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας που απορρέουν από τα μνημόνια Paris και Tokyo MoU και είναι ανάμεσα στις χώρες που υπάγονται στη «Λευκή λίστα» και στα δύο μνημόνια. Περισσότεροι από 150 ειδικοί στο υπουργείο ναυτιλίας προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες 24/7 από τα γραφεία μας σε 7 διαφορετικές χώρες.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Η Λεμεσός, όπου βρίσκονται τα κεντρικά μας γραφεία, είναι η καρδιά του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου. Η Λεμεσός φιλοξενεί περισσότερες από 200 εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, από την ιδιοκτησία πλοίων και τη διαχείριση πλοίων έως την ασφάλιση, τη χρηματοδότηση, τη μεσιτεία, την αποθήκη, την παραγωγή συστημάτων έρματος, την εκπαίδευση στη θάλασσα, τη ναυτιλιακή τεχνολογία σε δορυφορικά και ραδιοφωνικά συστήματα και πολλά άλλα.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιων ναυτιλιακών πολιτικών με ισχυρή παρουσία και ισχυρή φωνή σε όλα τα θαλάσσια φόρουμ και διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΔΝΟ, η ΔΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η Ναυτιλιακή Βιομηχανία Κύπρου παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως το σύστημα φορολόγησης χωρητικότητας όπου απαλλάσσει νόμιμα τους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές και τους διαχειριστές πλοίων από όλους τους φόρους κέρδους και επιβάλλει φόρο χωρητικότητας στην καθαρή χωρητικότητα των πλοίων σε σημαντικούς συντελεστές. Επίσης, δεν υπάρχει φόρος επί των κερδών από τη ναυτιλία που πραγματοποιούνται από ορισμένες ναυτιλιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν υπάρχει φόρος επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από κέρδη που πραγματοποιούνται από ναυτιλιακές δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Υπηρεσίες

H δικηγορική μας εταιρεία, μέσω του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και του Εφόρου Εταιρειών, μπορεί να βοηθήσει στους ακόλουθους τομείς:

 • Εγγραφή ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Εγγραφή σκαφών στην Κύπρο
 • Παράλληλη εγγραφή πλοίου (bareboat ναυλοσύμφωνο)
 • Εγγραφή γιοτ στην Κύπρο
 • Τυχόν αιτήματα που σχετίζονται με θέματα θαλάσσιας ασφαλιστικής πολιτικής σχετικά με τα κυπριακά πλοία
 • Νομικές και φορολογικές συμβουλές
 • Εγγραφή σκαφών με κυπριακή σημαία
 • Εγγραφή σκαφών και γιοτ σε ξένες δικαιοδοσίες
 • Απόσυρση σκαφών και γιοτ από ξένες δικαιοδοσίες
 • Ετοιμασία και εγγραφή/εξάλειψη υποθηκών
 • Ναυλοσύμφωνα και συμβάσεις ναυτικών
 • Συμφωνίες για αγορά/πώληση πλοίων

Πρόσφατα παραδείγματα που αντιμετωπίσαμε στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

 • Εκπροσωπήσαμε ένα όμιλο πλοιοκτητών σε μια διευκόλυνση δανείου, με σκοπό την αγορά σκαφών και την παράλληλη εκχώρηση κερδών και υποθηκών.
 • Ενεργήσαμε για ιδιοκτήτες πλοίων και ναυλωτών βαρκών, αναφορικά με μια παράλληλη καταχώριση σημαίας στη Λιβερία και τη Μάλτα, συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από τον κάτοχο της ιδιοκτησίας / της χωρητικότητας / της κατάστασης FME που βρίσκεται στην Αίτηση Εγγραφής, συναίνεσης ενυπόθηκων δανείων και επιβαρύνσεων.
 • Ενεργήσαμε ως Νομικοί Σύμβουλοι ενός Κυπριακού Ναυτιλιακού Ταμείου, εγγεγραμμένο στο Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων (“RAIF”), εγγεγραμμένο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC).

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας