Αδειοδότηση & Νομική Συμβουλευτική επί Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Παρέχουμε στους πελάτες μας βοήθεια σχετικά με την εγγραφή και την αδειοδότηση Επενδυτικών Εταιρειών προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα. Η εκτεταμένη γκάμα υπηρεσιών μας, επιτρέπει στους πελάτες μας να επικεντρώνονται στην επιχείρησή τους, ενώ κάνουμε ό, τι απαιτείται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που διασφαλίζουν συνεχή συμμόρφωση με τη CySec και τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

ΑρχικήΣυμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΑδειοδότηση & Νομική Συμβουλευτική επί Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Αδειοδότηση & Νομική Συμβουλευτική επί Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην απόκτηση σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Η σχετική άδεια χορηγείται βάσει του κανονισμού MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Η Κύπρος διατηρεί έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας εταιρειών στην Ευρώπη με μια εξαιρετικά εξελιγμένη και αναπτυγμένη υποδομή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της βιομηχανίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

 

Αδειοδότηση ΕΠΕΥ

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 (N. 144(I)/2007), ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθιστά την Κύπρο μία από τις πιο ιδανικές δικαιοδοσίες για την ίδρυση Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Forex & Binary Brokers και Market Makers ), προσφέροντας παράλληλα ένα ενιαίο διαβατήριο στους πιθανούς επενδυτές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που βρίσκονται στις αγορές Forex και Brokerage αυξάνονται καθημερινά. Οι επενδυτές γίνονται όλο και περισσότερο ενδιαφερόμενοι σε αυτόν τον τομέα, ενώ ταυτόχρονα γίνονται πιο απαιτητικοί. Μια πληθώρα εταιρειών Forex και Forex Brokerage δραστηριοποιούνται ήδη στη λιανική και επαγγελματική αγορά και ένας αυξανόμενος αριθμός άλλων αδειοδοτείται επί του παρόντος σε ένα όλο και περισσότερο ρυθμιζόμενο, ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον.

 

Υπηρεσίες Πληρωμών & Εγγραφή Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος

Στην Κυπριακή Δημοκρατία (η «Δημοκρατία») η παροχή υπηρεσιών πληρωμών ρυθμίζεται από τον Νόμο περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης σε Συστήματα Πληρωμών του 2018 («Νόμος»), ο οποίος μετέφερε στην εθνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας ( ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά.

Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2012 και του 2018 («ο Νόμος») που μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τέτοια θέματα.

Η εταιρεία μας, θα σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς την αδειοδότηση και την εγγραφή της ΕΠΕΥ, την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, καθώς επίσης θα ετοιμάσει την αίτηση σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, μπορούμε να εντοπίσουμε ειδικούς εκτελεστικούς και μη-εκτελεστικούς διευθυντές και προσωπικό οι οποίοι θα παρέχουν νομική, λογιστική και ελεγκτική υποστήριξη για την επιχείρηση σας.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας