Δικαστική & Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η Δικαστική μας πρακτική καλύπτει όλους τους τομείς του γενικού και εμπορικού δικαίου, με εξειδίκευση στις εμπορικές διαφορές, τις εταιρικές διαφορές, τη διαφορά των μετόχων, τις διαφορές περί ακίνητης ιδιοκτησίας, τη διαφορά πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αστικές διαφορές.

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΔικαστική & Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η εξειδικευμένη ομάδα νομικών του γραφείου μας θα αναλάβει να επιλύσει τις επιχειρηματικές σας διαφορές μέσω διαιτησίας, άσκησης προσφυγής/αγωγής στο Δικαστήριο ή διαμεσολάβησης. Προσεγγίζουμε όλες τις περιπτώσεις με τη φιλοσοφία ότι επιδιώκουμε το καλύτερο συμφέρον των πελατών μας.

Οι δικηγόροι μας αναγνωρίζουν ότι οι περισσότεροι πελάτες, είτε επιχειρηματίες είτε ιδιώτες, θα προτιμούσαν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά χωρίς να καταφύγουν σε δικαστικές διαφορές και με ελάχιστο κόστος. Επομένως, οι αμοιβές μας ορίζονται σε ανταγωνιστικό επίπεδο πάντα μέσα από επικοινωνία και συνεννόηση με τον πελάτη μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στο σημερινό σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, είναι απαραίτητο να στρέψουμε το βλέμμα στους μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αλλά και στους εξωδικαστικούς διακανονισμούς.

Παράλληλα, η Δικηγορική μας εταιρεία είναι πάντα έτοιμη να ασκήσει αγωγή ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Οι άριστα εκπαιδευμένοι δικηγόροι του γραφείου μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αξιωμάτων και διαφορών εντός της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

Οι εταιρείες όλο και συχνότερα έρχονται αντιμέτωπες με συμβιβασμούς για το καλύτερο δυνατόν συμφέρον τους, λόγω εσωτερικών διαφορών, δόγματος της καταπίεσης της μειονότητας, πτώχευσης, απάτης και άλλων καταστάσεων. Αναπόφευκτα, οι διαφορές αυτές θα πρέπει να επιλυθούν από τα δικαστήρια και τα δικαστήρια της Κύπρου συνιστούν το φυσικό φόρουμ για όλα τα θέματα που αφορούν Κυπριακές εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Χειριζόμαστε ιδιαίτερα τα ακόλουθα είδη αγωγών, ενεργώντας για τους ενάγοντες ή τους εναγόμενους:

 • Διαφορές μεταξύ των μετόχων
 • Εμπορικές διαφορές μεταξύ εταιρειών
 • Παράβαση σύμβασης και συμβατικές διαφορές
 • Διαφορές περί δικαίου του ανταγωνισμού, όπως είναι τα καρτέλ και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από ανταγωνιστές
 • Προστασία των Δικαιωμάτων Μετόχων Μειοψηφίας. Πράξεις οι οποίες συνιστούν απάτη κατά της Εταιρείας ή άλλων μετόχων από την πλειοψηφία
 • Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων
 • Παραβιάσεις και μεταπτώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων
 • Διατάγματα δέσμευσης (Mareva - ασφαλιστικά μέτρα)
 • Αιτήσεις για εκκαθάριση εταιρειών
 • Απαγορευτικά, Παρεμπίπτον (Interim Injunctions), διηνεκές και προστακτικά Διατάγματα
 • Διατάγματα αποκάλυψης (Norwhich Pharmacal) και έρευνας
 • Αστικές, Εμπορικές Διαφορές και διαφορές Ναυτοδικείου
 • Συμβατικές Αξιώσεις
 • Τραπεζικές και Οικονομικές διαφορές
 • Διενέξεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών
 • Ανάκτησης Χρέους και είσπραξη χρέους
 • Διαφορές εργατικού δικαίου
 • Διαδικασίες πτώχευσης και χρεοκοπίας
 • Συμβάσεις κατασκευών και διαφορές
 • Ναυτικό Δίκαιο και αξιώσεις
 • Σωματικές βλάβες, αμέλεια και αδικοπραξίες
 • Απαιτήσεις από ασφαλιστικές/ασφάλειες
 • Αμέλεια, συμπεριλαμβανομένης και επαγγελματικής αμέλειας
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Δυσφήμιση, λίβελλος, συκοφαντία και επιζήμια ψευδολογία

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας