Εταιρικό Δίκαιο

Έχουμε την ικανότητα να κλείνουμε συμφωνίες με τους μέγιστα καλύτερους όρους σ’ ένα κατορθωτό χρονοδιάγραμμα. 

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΕταιρικό Δίκαιο

Η ομάδα μας είναι σε θέση να χειριστεί μεγάλες ή/και μικρές συναλλαγές, με ευελιξία να χειριστεί από μικρότερες συναλλαγές καθώς και τις μεγαλύτερες συναλλαγές.

Κάτι περισσότερο από μια απλή Νομική Συμβουλή

Η δικηγορική μας εταιρεία Mylonas Law είναι υπερήφανη που είναι η Κυπριακή δικηγορική εταιρεία της κοινότητας Primerus, μιας κοινωνίας που περιλαμβάνει τις καλύτερες ανεξάρτητες δικηγορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Με μέλη σχεδόν 200 εταιρείες σε 40 χώρες, η Primerus παρέχει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση στον σωστό δικηγόρο, με τις σωστές δεξιότητες, στη σωστή τοποθεσία και στο σωστό κόστος. Με την διαδικασία ελέγχου που προηγείται, διασφαλίζει ότι όλες οι εταιρείες είναι της υψηλότερης ποιότητας και μοιράζονται τις υψηλότερες ηθικές αξίες όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών.

Τι κάνουν οι δικηγόροι μας του Εταιρικού Δικαίου:

Η εταιρεία μας βοηθά νέες και μακροχρόνιες εταιρείες σ’ ένα εύρος θεμάτων του εταιρικού δικαίου, όπως κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές και πωλήσεις.

Στο δικηγορικό μας γραφείο, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον των επιχειρήσεων σας. Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας στο εταιρικό δίκαιο συνεργάζονται με τους πελάτες όχι μόνο για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, αλλά συμβουλεύουν επίσης τους πελάτες σχεδιάζοντας ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο που θα αποφέρει όφελος στον πελάτη. Θέτουμε δομές, διαπραγματευόμαστε και κλείνουμε συμφωνίες για διάφορους τομείς και για όλων των διαστάσεων επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιωτικά κεφάλαια, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την τεχνολογία, τις βιοεπιστήμες και τα ακίνητα.

 • Συμφωνίες και συναλλαγές μετοχών
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Νομική Δέουσα /Εύλογη Επιμέλεια
 • Ίδρυση εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δημιουργία κοινοπραξιών και συνεταιρισμών
 • Έλεγχος Δέουσας επιμέλειας (Due diligence) πριν την αγοραπωλησία επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμβουλευτική και εγκατάσταση διανομών και franchise.
 • Δέουσα επιμέλεια πριν από την πώληση ή την αγορά επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
 • Σύσταση υπεράκτιων εταιρειών (offshore).
 • Παροχή συμβουλών ως προς την καταλληλόλητα σύστασης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση.
 • Ίδρυση ιδιωτικών εταιρειών και διάρθρωση για τη διαχείριση ευθύνης και κινδύνου.
 • Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις.
 • Σχέδια κινήτρων για εργαζόμενους.
 • Διασφάλιση συμφερόντων ιδιοκτησίας εταιρειών και μετόχων.
 • Αναδιάρθρωση εταιρειών και ομίλων εταιρειών.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η συνεχής ενασχόληση μας με τον συγκεκριμένο τομέα, η εκπροσώπηση τόσο αγοραστών επιχειρήσεων αλλά όσο και αγοραστών, μας έχει εφοδιάσει με γνώση και δεξιότητες, αλλά κυρίως εμπειρία, η οποία μας επιτρέπει κατά τη διαδικασία συναλλαγής να εργαζόμαστε χρησιμοποιώντας σε υψηλό βαθμό τις δεξιότητας μας, με αποτελεσματικότητα και διορατικότητα. Η συνεχής ροή συναλλαγών μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε γνώσεις αιχμής για το «τι συνιστά αγορά» κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας και τη πορεία της διαδικασίας. Διασφαλίζουμε ότι όταν συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας κάθε ομάδα κατανοεί και αντιμετωπίζει τους υποκείμενους φόρους, λογιστικούς και οικονομικούς στόχους των πελατών μας, οι οποίοι συχνά οδηγούν σε κάθε συνεργασία. Συνεργαζόμαστε τακτικά με μερικές από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες, σεβόμενοι πάντα την σχέση του συμβούλου με τους πελάτες του, παρέχοντας πρόσθετους πόρους και εις βάθος εμπειρία, για να διευκολυνθεί η εκπλήρωση των στόχων των πελατών μας.

Οι δικηγόροι μας ασχολούνται συχνά με αγοραπωλησίες όλων των τύπων, για ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο, που περιλαμβάνουν:

 • Αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
 • Αγορές και πωλήσεις μετοχών
 • Φορολογητέες και μη υποκείμενες στο φόρο συγχωνεύσεις
 • Μόχλευση και διαχείριση buy-outs
 • Δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή διάσπαση εταιρειών (Spin-offs)

 

Εμπορικές Συμβάσεις

 • Enterprise Investment Scheme (EIS)
 • Αναδιοργάνωση ομίλου και Ανοικοδόμηση/ανασχηματισμός μετοχικού κεφαλαίου
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Κοινοπραξίες/Κοινές Επιχειρήσεις
 • Συναλλαγές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων
 • Δομημένη Χρηματοδότηση
 • Κατεπιστεύματα επενδυτικών κεφαλαίων
Πρόσφατες Υπηρεσίες

Μερικές πρόσφατες υπηρεσίες που ανάλαβε να διαχειρίζεται η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

 • Το δικηγορικό μας γραφείο προσλήφθηκε ως Νομικός Σύμβουλος σε ξένους επενδυτές αναφορικά με τιτάνια επένδυση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Φωτοβολταϊκά Πάρκα στη Κύπρο.
 • Έχουμε εκπροσωπήσει Κυπριακή Εταιρεία σχετικά με την απόκτηση και συμμετοχή σε Ελβετικές εταιρείες, ιδιοκτήτες σκαφών, και παρείχαμε βοήθεια στις συμβάσεις και δεσμεύσεις δανειοδότησης.
 • Έχουμε εκπροσωπήσει τους Αγοραστές για την απόκτηση ξενοδοχείων σε Ελληνικά νησιά και Αθήνα.
 • Ενεργήσαμε για λογαριασμό μιας ομάδας πλοιοκτητών σε μια διευκόλυνση δανείου, με σκοπό την αγορά σκαφών και την παράλληλη εκχώρηση κερδών και υποθηκών.
 • Με επιτυχία συμβουλέψαμε και ενεργήσαμε εκ μέρους ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών στο τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών με περισσότερες από τριάντα εταιρείες/επιχειρήσεις στην Αθήνα της Ελλάδας.
 • Ενεργήσαμε για ξένους επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό σε Κοινοπραξία μεταξύ εταιρειών Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με τη συνεργασία στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών στο Λονδίνο, βοηθώντας στις εμπορικές συμφωνίες, στη δομή, σε φορολογικές συμβουλές και συναλλαγές.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας