Διοίκηση & Διαχείριση Εταιρειών

Κορυφαίες υπηρεσίες ανώτερου επιπέδου που διευκολύνουν την εταιρεία σας να γίνει παγκόσμια.

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΔιοίκηση & Διαχείριση Εταιρειών

Οι εταιρικές υπηρεσίες που παρέχει η δικηγορική μας εταιρεία στην Κύπρο, έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες της σημερινής διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας. Πιστεύουμε σε νέες, καινοτόμες, ωφέλιμες, αποτελεσματικές δομές και μεθόδους. Η εξειδικευμένη ομάδα μας θα επιταχύνει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας, διατηρώντας παράλληλα τη διατήρηση της ποιότητας της υπηρεσίας για την οποία είμαστε γνωστοί και παρέχοντας την καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής για καθέναν από τους πελάτες μας.

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Υπηρεσίες

 

Εμπιστευματοδόχος – Υπηρεσία Μετόχου με Καταπίστευμα

Οι υποψήφιες εταιρείες ή τα υποψήφια άτομα μπορούν να κατέχουν μετοχές προς αποκλειστικό όφελος των τελικών πραγματικών μετόχων.

Συνεπώς, μεταξύ του Nominee/Εντολοδόχου μετόχου και του πραγματικού δικαιούχου υπογράφεται σχετική συμφωνία εμπιστεύματος, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντά του και να επιβεβαιώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους. Η κύρια ιδέα πίσω από τις υπηρεσίες Nominee είναι να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και η προστασία της ταυτότητας των πολύτιμων πελατών μας, διασφαλίζοντας την ανωνυμία τους και το απόλυτο απόρρητο. Ο Εμπιστευματοδόχος εμφανίζεται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα, ως ο εγγεγραμμένος μέτοχος της εταιρείας και προστατεύει τον πραγματικό δικαιούχο ιδιοκτήτη της Εταιρίας. Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι οι Εμπιστευματοδόχοι δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται την Εταιρεία και οι υπηρεσίες μας θα σας προσφέρουν την προστασία που χρειάζεστε.

 

 Υπηρεσίες Επαγγελματία Διευθυντή

Η εταιρεία μας μπορεί να προτείνει στους πελάτες μας τοπικούς διευθυντές με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στη διαχείριση των επιχειρήσεων όσον αφορά διοικητικά, λογιστικά και φορολογικά ζητήματα.

Δεν υπάρχει νομική απαίτηση ότι μια ιδιωτική εταιρεία θα πρέπει να έχει περισσότερους από έναν διευθυντές ή ότι η εταιρεία θα πρέπει να έχει τοπικούς διευθυντές. Ωστόσο, για διάφορους λόγους (διαφύλαξη της διαχείρισης και του ελέγχου της εταιρείας για φορολογικούς σκοπούς στην Κύπρο και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας εδώ), διορίζονται τοπικοί διευθυντές ή αναπληρωτές.

Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ενεργώντας ως διευθυντής εταιρείας, προσφέρουμε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ανεξαρτησίας που είναι απαραίτητο ως προς τη λήψη αποφάσεων για κάθε περίσταση.

Συμμετέχουμε ενεργά σε διοικητικά συμβούλια, με την υποστήριξη όλων των εξωτερικών συμβούλων που συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας, και συνεισφέρουμε τις γνώσεις και τις απαντήσεις μας στις ατζέντες που παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

 

Γραμματειακή Υποστήριξη Εταιρειών

Με τη βοήθεια των αξιόπιστων έμπιστων συνεργατών μας, μπορούμε να παρέχουμε την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη στους πελάτες μας, που τους επιτρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς και να επεξεργάζονται τα εταιρικά τους αρχεία.

Παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας αναφορικά με τις συνήθεις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, όπως προετοιμασία και παρακολούθηση:

 • Τακτικών και Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Διαχείριση Διοικητικών Συμβουλίων.
 • Εξασφάλιση όλων των εκ του νόμου τελών τα οποία πρέπει να υποβληθούν.
 • Διευθέτηση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας παράλληλα τα απαιτούμενα πρακτικά.
 • Προετοιμασία και κυκλοφορία ενημερωτικών εγγράφων συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 • Εταιρική συμμόρφωση και η αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές.
 • Προετοιμασία και διαχείριση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών για σκοπούς δέουσας επιμέλειας.

 

Η σημαντική απόφαση για το ποια μορφή νομικής οντότητας θα επιλέξει ο πελάτης μας να συστήσει και εντός ποιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, συνιστά για εμάς πρόκληση! Η ομάδα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του γραφείου μας αποτελείται από άτομα που προέρχονται από περιβάλλον πολλαπλών επαγγελματικών υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων νομικών, φορολογικών και λογιστικών θεμάτων και είναι σε θέση να διευκολύνει και να παρέχει λύσεις για τις πιο απλές μορφές οντοτήτων μέχρι και στις πιο σύνθετες διασυνοριακές δομές εταιρικών σχημάτων, τόσο υπεράκτιες όσο και χερσαίες.

 

Λογιστικές υπηρεσίες και τήρηση βιβλίων

Η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι ένα σημαντικό στάδιο κατά την προετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες λογιστές μας είναι σε θέση να αναλύσουν πολύπλοκα και ποικίλα νομικά και διοικητικά έγγραφα με σκοπό να καταγράφουν σωστά στα βιβλία της εταιρείας.

 • Διαχείριση λογιστικών και άλλων σχετικών αρχείων - Συμπεριλαμβανομένης της τήρησης λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο κατάλληλο λειτουργικό νόμισμα.
 • Προετοιμασία συνοπτικών λογαριασμών διαχείρισης και οικονομικών καταστάσεων συγκεκριμένης περιόδου - Μετά από αίτημα της διοίκησης της εταιρείας, μπορούμε να ετοιμάσουμε εκθέσεις συνοπτικών λογαριασμών (κατάσταση λογαριασμού, ισολογισμός και τις σχετικές σημειώσεις), καθώς και άλλες ειδικές και εξατομικευμένες εκθέσεις.
 • Μέσω συνεργατών μας παρέχουμε βοήθεια στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) - Αυτό περιλαμβάνει βοήθεια για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε πλήρη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ, καθώς και βοήθεια στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων με βάση άλλα απαιτούμενα πρότυπα υποβολής εκθέσεων.
 • Παροχή συμβουλών σε ποικίλα λογιστικά θέματα - Όταν η λογιστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων πράξεων/συναλλαγών δεν είναι εξατομικευμένη, η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει συμβουλές σε πελάτες με απώτερο σκοπό την κατανόηση τέτοιων συναλλαγών και την εφαρμογή της κατάλληλης λογιστικής αρχής.
 • Έκδοση τιμολογίων πώλησης - Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση των τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών ή προτιμολόγια πωλήσεων με βάση πάντα τις οδηγίες που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας, καθώς επίσης διανομή των τιμολογίων και καταγραφή αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
 • Προετοιμασία των καταστάσεων συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών - Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία των απαραίτητων τραπεζικών συμφωνιών και εκθέσεων κίνησης λογαριασμού ως απαιτείται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

 

Επαναπροσδιορισμός εταιρειών εντός και εκτός Κύπρου

Ο Κυπριακός νόμος προβλέπει τον επαναπροσδιορισμό των εταιρειών, μέσω μεταβίβασης της έδρας τους, τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου, ένα πολύτιμο εργαλείο για εταιρείες που επιθυμούν να αλλάξουν τη δικαιοδοσία βάσει των νόμων των οποίων είναι εγγεγραμμένες, διατηρώντας ταυτόχρονα την ίδια νομική ταυτότητα.

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us