Πνευματική Ιδιοκτησία

Σας βοηθάμε να διαφυλάξετε την Πνευματική ιδιοκτησία σας, ώστε να μπορείτε να προστατεύετε και να διατηρείτε αυτό που σας κάνει μοναδικούς και να σας παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΠνευματική Ιδιοκτησία

Σήμερα, το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε επιχείρηση καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστά την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και των εμπορικών δυνατοτήτων.

Μπορεί να διακρίνει μια εταιρεία από τους ανταγωνιστές της, καθώς και να είναι ένα επιτυχημένο εργαλείο στο μάρκετινγκ και την επωνυμία. Η ύπαρξη ενός αποκλειστικού συνόλου δικαιωμάτων στην αγορά παρέχει σε μια εταιρεία ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα. Μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση, επιτρέπει σε μια εταιρεία για περίοδο περίπου είκοσι ετών, το μονοπώλιο στην αγορά.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι ο μόνος τρόπος για να μετατρέψουμε την καινοτομία και τις ιδέες σας σε μια δραστηριότητα που θα επιφέρει κέρδη. Η επιτυχής επωνυμία θα ενισχύσει την αγοραία αξία και θα αυξήσει τις μελλοντικές προσδοκίες κέρδους. Μια επιχείρηση μη έχοντας προστασία στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, αναλαμβάνει τον κίνδυνο να μην έχει πιθανή αποπληρωμή και να αντιγραφεί από οποιονδήποτε ανταγωνιστή.

Καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Ένα νέο σύστημα φορολογίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει τεθεί σε ισχύ στην Κύπρο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και το οποίο παρέχει το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέρεται λοιπόν, μια μοναδική ευκαιρία για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μιας εταιρίας σε μία ασφαλή δικαιοδοσία.

Προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένα τέτοιο καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε στους ακόλουθους τομείς:
 • Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Εμπορικά Σήματα/Σχέδια (Εθνική/EΕ/Διεθνής καταχώρηση)
 • Ευρεσιτεχνία
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης δομής ΠΙ)
 • Τεχνολογία Πληροφοριών
 • Άδειες Χρήσης Λογισμικού
 • Ηλεκτρονική Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Παρακολούθηση και λειτουργία Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Ιστότοπου
 • Καταργήσεις ιστότοπων
 • Συναλλαγές ΠΙ
 • Σύνταξη των συμφωνιών άδειας παραχώρησης δικαιωμάτων και μερισμάτων
 • Μεταβίβαση κυριότητας
 • Συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της Δομής ΠΙ
 • Σύνταξη Συμβάσεων

 

Πνευματική Ιδιοκτησία και Επωνυμία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσαν αναντίλεκτα να θωρηθούν ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν τοποθετούνται και αξιοποιούνται με σωστή και μεθοδευμένη στρατηγική. Μέσα σε ένα σύνολο καινοτόμων ιδεών, μπορούμε να προστατεύσουμε και να διαχειριστούμε τα δικαιώματα αυτά προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορική και όχι μόνο αξία της εταιρείας.

Οι ειδικευμένοι δικηγόροι της εταιρείας μας προσφέρουν μία συνολική λύση, από την ανάπτυξη και την εξέταση υπαρχόντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέχρι και την καθοδήγηση προς δημιουργία μίας στρατηγικής πολιτικής και πιθανές πηγές εσόδων:

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Στρατηγική διαβούλευση σχετικά με την ανάπτυξη, την εγγραφή, την αποδοτικότητα σε σχέση με τα κόστη και την τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα για τις δραστηριότητές σας, τα θέματα που αντιμετωπίζετε και τα σχέδιά σας για το μέλλον.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας