Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Παρέχουμε ολοκληρωμένες φορολογικές λύσεις που επιτρέπουν στην επιχείρησή σας να λειτουργεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και χωρίς δαπανηρές επιπτώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία περί φορολογίας των εταιρειών.

ΑρχικήΝομικές ΥπηρεσίεςΦορολογικό Δίκαιο & Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Σ ’ ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό, η παγκοσμιοποίηση και η πρόοδος τεχνολογίας έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις για να βρίσκονται ψηλά στο επίπεδο ανταγωνισμού και να επιβιώνουν στις σημερινές παγκοσμιοποιημένες αγορές, πρέπει να ενημερώνονται με τον επιταχυνόμενο ρυθμό των φορολογικών, νομοθετικών και ρυθμιστικών εξελίξεων σε όλο τον κόσμο.

Η δικηγορική εταιρεία ΑΜG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε παρέχει συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές του φορολογικού δικαίου για εταιρείες και επιχειρήσεις. Συμβουλεύουμε τους ξένους πελάτες μας αναφορικά με το Κυπριακό φορολογικό δίκαιο. Η ομάδα μας με τους ειδικούς επί φορολογικών θεμάτων, οικονομολόγους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους είναι διαθέσιμη για την παροχή συμβουλών σχετικά με ενδο-ομιλικές συναλλαγές επιχειρήσεων, φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αλλά και τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό έτσι ώστε μέσα από τον σωστό σχεδιασμό η εταιρεία να καταστεί πιο κερδοφόρα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή αποτελεσματικών φορολογικών δομών.
  • Αλληλεπίδραση των φορολογικών συμβάσεων και την τοπική φορολογική νομοθεσία.
  • Η επιλογή της κατάλληλης επιχειρησιακής οντότητας για ξένες επιχειρήσεις.
  • Η διασυνοριακή χρηματοδότηση.
  • Αναδιάρθρωση υπηρεσιών.
  • Φορολογική συμμόρφωση.
  • Καθοδήγηση και υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους.
  • Η χρήση της διπλής φορολογικής σύμβασης στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό.
  • Η δημιουργία εταιρειών με φορολογική έδρα στην Κύπρο αλλά και διεθνής φορολογικός σχεδιασμός.

Είναι γεγονός ότι οι σχετικές νομοθεσίες, μπορεί συχνά να προκαλέσουν σύγχυση, ενώ όταν η επιχείρησή σας επεκτείνεται σε διεθνείς δραστηριότητες, ενδέχεται να είναι ακόμα πιο δύσκολο να κατανοήσετε ποικίλα ζητήματα τα οποία αναπόφευκτα θα προκύψουν. Βοηθάμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον εταιρικό φόρο και πώς μπορούν να εξοικονομήσουν καλύτερα.

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Το δικηγορικό μας γραφείο συμβουλεύει για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υπεράκτιες δραστηριότητες και τις φορολογικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία υπεράκτιων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων και άλλων ελαφρύνσεων και οφελών που απορρέουν από την εγχώρια κυπριακή νομοθεσία και τις κυπριακές συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας. Παρέχουμε υποψήφιους μετόχους, τοπικούς επαγγελματίες διευθυντές και γραμματείς, διεύθυνση καταστατικής έδρας, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες.

Καλύπτουμε όλες τις πτυχές του εταιρικού και επιχειρηματικού δικαίου και συμβουλεύουμε τους πελάτες για την επενδυτική πολιτική. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξορθολογίσουν τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές, ώστε να είναι φορολογικά αποδοτικοί. Σε πρώτο στάδιο ξεκινάμε με μια ανασκόπηση των υφιστάμενων φορολογικών στρατηγικών των πελατών. Μόλις ολοκληρώσουμε την ανάλυσή μας, συνεργαζόμαστε με κάθε πελάτη για να δημιουργήσουμε μια προσαρμοσμένη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού που θα επωφεληθεί από το τοπικό και διεθνές φορολογικό δίκαιο ελαχιστοποιώντας τους φόρους που καταβάλλονται ανά συναλλαγή, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα επιχειρησιακά οφέλη.

 

Αυξήστε τα κέρδη σας.

Για κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης, μέτοχο ή επιχειρηματία, ο απώτερος στόχος είναι να αποκομίσει κέρδη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσεγμένα και νόμιμα. Η τρέχουσα φορολογική πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις, υποδηλώνει ότι δεν αρκεί απλώς να υιοθετήσουμε ειδικές διαδικασίες για την εξοικονόμηση φόρου που προσδοκούν την απλή σύσταση εταιριών σε δικαιοδοσίες διαφορετικές από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κατοικία του υποκειμένου στον φόρο προσώπου. Στις μέρες μας, συνιστά μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία καθότι επιβάλλεται η αξιολόγηση όλων των πιθανών λύσεων.

Εμείς, θα σας καθοδηγήσουμε μέσα σε αυτό το πολύπλοκο φορολογικό περιβάλλον, έτσι ώστε να σας προστατεύσουμε και παράλληλα να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη σας.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας