Υπηρεσίες Καταπιστευματοδόχων

Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC παρέχει συμβουλές αναφορικά με τον καλύτερο τρόπο σύστασης και διαχείρισης εμπιστεύματος, προκειμένου να παρέχει μια εξατομικευμένη λύση στους πελάτες μας αναφορικά με τη διαχείριση της προσωπικής τους περιουσίας.

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες Καταπιστευματοδόχων

Η βασική ιδέα πίσω από τις υπηρεσίες καταπιστευματοδόχων είναι να διασφαλίσει τον μέγιστο βαθμό εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, δίνοντας το δικαίωμα στον τελικό δικαιούχο να διατηρήσει την ταυτότητά του απόρρητη από το κοινό. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των πολύτιμων πελατών μας, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και το μέγιστο απόρρητο.

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για λογαριασμό των πελατών μας:
  • Ενεργούμε ως καταπιστευματοδόχοι και διαχειριστές των εμπιστευμάτων.
  • Διαμόρφωση, σύσταση και διαχείριση των καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων.
  • Συμμόρφωση επενδυτικών προαπαιτούμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων.
  • Διαχείριση δεσμών και επαφών με όλα τα συνδεόμενα τρίτα μέρη, όπως τράπεζες, εμπιστευματοπάροχοι, δικαιούχοι, λογιστές και φοροτεχνικοί/φορολογικοί σύμβουλοι.

Το δικηγορικό μας γραφείο και το έμπειρο προσωπικό του είναι πάντα πρόθυμοι να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και αποτελεσματική καθοδήγηση στους πελάτες σχετικά με το πώς να επωφεληθούν από τον διαχειριστή και τις εμπιστευτικές υπηρεσίες.

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us