Υπηρεσίες Μεσεγγύησης

Βοηθάμε τους πελάτες να πραγματοποιήσουν επαφές ενεργώντας ως μεσεγγύηση – μια ασφαλής και αξιόπιστη “υπηρεσία διατήρησης” τρίτου μέρους που διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των πελατών της έως ότου ικανοποιηθούν επιτυχώς οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας μεσεγγύησης.

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες Μεσεγγύησης

Ένας μεσεγγυούχος λειτουργεί ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή. Κατέχει χρήματα, περιουσιακά στοιχεία και/ή έγγραφα που ο αγοραστής έχει πληρώσει στα πλαίσια μιας συναλλαγής έως ότου τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής είναι ικανοποιημένοι ότι εκπληρώθηκαν επιτυχώς όλοι οι όροι της μεταξύ τους συμφωνίας και ότι η ιδιοκτησία αυτού του αντικειμένου έχει μεταφερθεί επιτυχώς στον αγοραστή.

Οι υπηρεσίες μεσεγγύησης χρησιμοποιούνται κυρίως για τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων, κατά το κλείσιμο των συναλλαγών και ειδικότερα όταν ένα ή περισσότερα μέρη βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και υπάγονται σε διαφορετικά δικαιοδοτικά συστήματα.

Οι κατηγορίες κινδύνων συνήθως περιλαμβάνουν:
  • Ο κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου μέρους - Σε συναλλαγές όπου το ένα μέρος ανησυχεί ότι το άλλο μέρος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σε τέτοια περίπτωση, τα κεφάλαια ή τα περιουσιακά στοιχεία κατέχονται από τον μεσεγγυητή έως ότου ένα ή και τα δύο μέρη να πληρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
  • Ο κίνδυνος τιμής - όπου υπάρχει δυσκολία για την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου. Η διαφορά της τιμής μπορεί να τελεί υπό μεσεγγύηση έως ότου εκτιμηθεί η πραγματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου.

Ενεργώντας ως ανεξάρτητο τρίτο μέρος, η εταιρεία μας AMG ETHOSTRUST LTD μέσω της έμπειρης ομάδας της η οποία αποτελείται από δικηγόρους, λογιστές και τραπεζίτες αναλαμβάνει συχνά ρόλο μεσεγγυούχου έτσι ώστε να διευθετήσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να κατέχει περιουσιακά στοιχεία ως μεσεγγυητής και την μεταβίβαση αυτών μόνο όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η επιχειρηματική χρηματοοικονομική συναλλαγή των μερών.

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us