Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες να παραμένουν διαφανείς στις δραστηριότητες τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς νόμους που διέπουν τον χρηματοοικονομικό τομέα.

ΑρχικήΣυμβουλευτικές ΥπηρεσίεςΧρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Στην Ευρώπη, η οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες (ISD). Η MiFID επέκτεινε την κάλυψη του καθεστώτος ISD και εισήγαγε νέες και πιο εκτεταμένες απαιτήσεις στις οποίες οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν, ειδικά όσον αφορά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και την εσωτερική τους οργάνωση. Η μεταρρύθμιση του κανονισμού δημιούργησε το MiFID II.

Από τότε που η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, η CySEC έγινε μέλος του ευρωπαϊκού κανονισμού MiFID, παρέχοντας σε εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο πρόσβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να λειτουργούν με επιτυχία εντός του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα την αξία των μετοχών και των μετόχων.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια συγκεκριμένη άδεια ή εξουσιοδότηση για εταιρεία επενδύσεων από δικαιοδοσία της επιλογής σας, ώστε να μπορείτε να λειτουργείτε νόμιμα ως επενδυτική εταιρεία. Παρέχουμε υπηρεσίες αδειοδότησης επενδυτικών εταιρειών σε όλες τις μεγάλες δικαιοδοσίες που έχουν εισαγάγει προηγμένη νομοθεσία που ρυθμίζει τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες.

Αφήστε μας να λύσουμε το πρόβλημά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας