Σύσταση Διεθνών Εταιρειών

Η ομάδα του δικηγορικού μας γραφείου μπορεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή της υπεράκτιας εταιρείας σας σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

ΑρχικήΕταιρικές ΥπηρεσίεςΣύσταση Διεθνών Εταιρειών

Οι Υπεράκτιες εταιρείες συνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί, εγκαθιδρυθεί, σε ξένες δικαιοδοσίες.

Αξιοποιώντας τις εκτενείς επαγγελματικές μας επαφές και διασυνδέσεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομική υποστήριξη στο σχηματισμό και σύσταση υπεράκτιας εταιρείας εκτός Κύπρου, σε ανταγωνιστικές τιμές, σε όλες σχεδόν τις αλλοδαπές δικαιοδοσίες. Μέσω του δικτύου των έμπιστων συνεργατών μας, η δικηγορική εταιρεία AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε λειτουργεί ως "one stop shop", που εκτείνεται έξω από την κυπριακή δικαιοδοσία για ενσωμάτωση και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων για τους πελάτες που επιζητούν ένα συγκεντρωτικό έλεγχο των διεθνών φορολογικών δομών και φυσικά σκοπός μας είναι η κάλυψη των συγκεκριμένων στόχων των πελατών μας. Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσης καθοδήγηση καθ’ όλη τη διαδικασία, προσφέροντας υπηρεσίες για την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων, όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και συναλλαγές επί ακινήτων/ακίνητης ιδιοκτησίας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), Ηνωμένο Βασίλειο, Delaware, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, το Χονγκ Κονγκ, Νήσοι Μάρσαλ και Άγιος Μαυρίκιος είναι μερικές από τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες που μπορούμε να παρέχουμε άμεσα στους πελάτες μας.

Οι υπεράκτιες αλλά και οι χαμηλά φορολογικές δικαιοδοσίες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την ενίσχυση της κερδοφορίας της επιχείρησής σας. Η επαγγελματική προσέγγιση του προσωπικού μας ως προς τον φορολογικό σχεδιασμό, επιτρέπει την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του κάθε νομοθετικού πλαισίου το οποίο ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας. Όντας πελάτης μας μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρεία σας, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη εμπιστευτικότητα η οποία και μας διακατέχει.

Ορισμένα παραδοσιακά υπεράκτια κέντρα έχουν εξελιχθεί σε δυναμικά φορολογικά ουδέτερα διεθνή κέντρα με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές και εμπειρία. Άλλα παραδοσιακά υπεράκτια κέντρα έχουν διαφοροποιηθεί αναπτύσσοντας εύρωστες υπηρεσίες προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση τους στις διεθνείς δομές. Ένας αριθμός των παραδοσιακών κέντρων, επεδίωξαν να λειτουργήσουν με την εισαγωγή ανταγωνιστικών εγχώριων φορολογικών συστημάτων για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και εισαγωγή ανταγωνιστικών συμφωνιών περί διπλής φορολογίας. Ένας προσεκτικός/μελετημένος συνδυασμός των ανωτέρω μπορεί να παράσχει στους πελάτες μας τεράστιες δυνατότητες στη διεθνή εταιρική τους δομή.

Οι υπεράκτιες εταιρείες είναι απολύτως νόμιμα εργαλεία με τα οποία μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές πληρωμές σας. Επιχειρήσεις και ιδιώτες επαγγελματίες χρησιμοποιούν υπεράκτιες εταιρείες για διάφορους λόγους: Διαχείριση κινδύνων, διατήρηση μυστικότητάς/εμπιστευτικότητας, αποφυγή γραφειοκρατίας, μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων, προστασία περιουσιακών στοιχείων, μείωση κόστους και ενίσχυση της περιουσίας. Περαιτέρω λόγοι για να επιλέξει κανείς τις υπεράκτιες δομές εταιρειών περιλαμβάνουν πρόσβαση σε Διεθνείς Συνθήκες περί φορολογίας, ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, δωρεάν εμβάσματα κεφαλαίων και κερδών, ενισχυμένη τραπεζική προστασία προσωπικών δεδομένων, ξένα ασφαλιστικά προϊόντα/υπηρεσίες, πολιτική σταθερότητα, διαθεσιμότητα των εξελιγμένων τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μέσων, τελωνεία και απαλλαγές από δασμούς/φόρους.

Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογική βελτιστοποίηση

Η Φορολογική Βελτιστοποίηση είναι ένα μέσο για τους οικονομικά ενεργούς φορολογούμενους οι οποίοι είναι έτοιμοι να εξετάσουν κάθε νόμιμη διαθεσιμότητα/ νόμιμο διαθέσιμο μέσο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων τους καθώς και την αύξηση των κερδών τους.

Σήμερα, πολλές διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιούν υπεράκτιες δομές. Πολλές από αυτές έχουν απώτερο σκοπό τη φορολογική βελτιστοποίηση, ωστόσο, οι υπεράκτιες επιχειρήσεις διαθέτουν και άλλα πολλά πλεονεκτήματα:
 • Πλήρης οικονομική/χρηματοοικονομική εμπιστευτικότητα
 • Μηδενική ή χαμηλή φορολογία στη χώρα, απλή διαδικασία εγγραφής και μετέπειτα συντήρηση της εταιρείας.
 • Απουσία φόρου κληρονομίας.
 • Προστασία έναντι του πληθωρισμού.
 • Περιορισμένη νομική ευθύνη.
 • Αποστολή, υποστήριξη και βοήθεια επιδοτήσεων από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές.
 • Μείωση των εξόδων διαχείρισης.
 • Απουσία του νομισματικού ελέγχου συναλλάγματος.
 • Τα δεδομένα των ιδιοκτητών και διευθυντών δεν υπόκεινται σε δημοσιότητα και παραμείνουν εμπιστευτικά.
 • Διαθεσιμότητα τραπεζικών υπηρεσιών και επενδυτικών διαχειρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Εύκολη πρόσβαση στις κυριότερες αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.
 • Καμία διεθνής εμπορική χρέωση.
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων.

TIME IS EVERYTHING
WE WON’T WASTE YOURS

Tell Us About Your Opportunity
Tell Us About Your Opportunity

Contact Us